Tính phí Công chứng

Tính phí công chứng nhanh các loại
"Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng nhà đất"

Dựa trên giá trị hợp đồng để tính phí. Thí dụ: Trong hợp đồng bạn để giá 5tỷ vnd. Bạn hãy nhập vào ô bên dưới 5tỷ vnd rồi ấn nút XEM KẾT QUẢ. Trường hợp bạn muốn tính chi tiết về giá nhà và đất theo khung giá của nhà nước để nộp thuế sang tên. Hãy chọn mục "Hợp đồng mua bán nhà và chuyển nhượng QSD" trên trang này.